Kontaktskanemoderaterna.se

Nominera kandidater till riksdags- och regionvalet 2014


 
 2012-11-28  Tipsa
 
Det finns pengar till en uppgradering
FÖRSVAR
Vi fortsätter att värna den svenska försvarsförmågan och skattebetalarnas pengar. För alliansregeringenhar det varit viktigt att få ordning och reda i Försvarsmaktens ekonomi. Vårt arbete för sunda finanser har gett resultat. Försvarsmakten har en ekonomi i balans år 2013 och 2014.
 
»»  2012-11-14  Tipsa
 
Fler studentgrupper får rabatt hos Skånetrafiken
I måndags beslutade Kollektivtrafiknämnden att utöka Skånetrafikens studentrabatt till att omfatta fler studenter än idag. Från och med våren 2013 kommer Skånetrafikens studentrabatt att utökas till hela kategorin vuxenutbildning. Det betyder att studenter som studerar på folkhögskola, yrkeshögskola (till exempel Kvalificerad Yrkesutbildning) och Komvux (utanför sin kommun) får tillgång till studentrabatten, något som de inte är berättigade till med nuvarande regler.
 
»»  2012-11-09  Tipsa
 
Socialdemokraterna diskriminerar äldre
Under gårdagens debatt i Nordiska rådet kunde inte Socialdemokraterna svara på en rak fråga från Cristina Husmark Pehrsson (M) om de vill hjälpa äldre med vård och omsorgsbehov att återvända till sina hemtrakter genom en Nordisk äldrepeng. Det är oroväckande att Socialdemokraterna inte heller i denna fråga kan bestämma sig för vad de tycker.
 
»»  2012-11-09  Tipsa
 
Femklövern i Skåne satsar 280 miljoner på kollektivtrafiken
REGION SKÅNE
Femklövern fortsätter att satsa på kollektivtrafiken. Dels byggs kapaciteten ut ytterligare, med bland annat nya pågatåg, dels ska det bli lättare för resenärerna att finna information och att betala genom att hemsidan förnyas. Priserna förblir dessutom oförändrade. I budgeten för 2013 tillförs 280 miljoner kronor till kollektivtrafiken. Av dessa är 240 miljoner trafiksatsningar för att bygga ut kapaciteten och 40 miljoner för särskild satsning på att förenkla för kunderna att betala.
 
»»  2012-10-29  Tipsa
 
Femklövern i Region Skåne presenterar 2013 års budget
Skattesatsen är oförändrad, liksom taxorna i kollektivtrafiken och folktandvården. Omslutningen i Region Skånes budget är rekordstor, nära 38 miljarder kronor. Särskilda satsningar görs för att öka tillgänglighet, kvalitet och valfrihet i den egna verksamheten. Hälso- och sjukvården tillförs 714 miljoner kronor jämfört med 2012.
– Omvärlden är osäker och vi lägger fram en ansvarsfull budget för 2013. Genom tydliga prioriteringar och ett nödvändigt effektiviseringsarbete klarar vi både...
 
»»  2012-10-26  Tipsa
 
Företagande driver Skåne framåt
Företagande skapar jobb, välstånd och ekonomisk tillväxt i Sverige. Inte minst småföretagandet är en bärande del i det svenska näringslivet. Detta vill vi Moderater främja och ett av de bästa sätten att göra det på är att underlätta för företagen, vare sig det gäller t.ex. regelförenklingar eller nyanställningar. Vi kan vara stolta över att vår politik hittills - sänkning av socialavgifter, ändrade 3:12-regler, ett omfattande arbete med regelförenkling samt införandet av nystartsjobb - har...
 
»»  2012-10-26  Tipsa
 
Regeringen satsar på Skåne i infrastrukturpsopositionen
INFRASTRUKTUR
Genom att titta på befolkningsprognoserna för såväl Skåne som för resten av Sverige kan vi se att resandet kommer att öka i takt med att befolkningen kommer att göra det. Skåne beräknas öka till en och en halv miljon invånare fram till år 2050. Det ställer också krav på en fungerande infrastruktur, då fler människor betyder fler resande.
 
»»  2012-10-16  Tipsa
 
»» Alla texterRSS-ikon RSS
 
Moderaterna i Skåne, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 (ingen), 040-699 22 00, Kontakt